Kontakt Polityka plików cookies

Historia koła

Dawniej:

Historia Koła zaczyna się w kwietniu 1966r.

Wtedy to, zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Koła Wojskowego „Knieja" w Stargardzie, oraz decyzją naczelnych władz wojskowych, cywilni członkowie wymienionego Koła zmuszeni zostali do zorganizowania samodzielnego Koła Łowieckiego "Daniel” z siedzibą Przy P.G.R. Małkocin w powiecie Stargard.

Założyciele Koła:

Kazimierz Chlebowski, Czesław Dobraniecki, Antoni Far, Czesław Hoffman, Jan Kominowski, Zygmunt Pułaski, Jan Sikora, Antoni Strakszys.

Pierwotnie Koło gospodarowało na leśno-polnym obwodzie nr 84 o powierzchni 8,1 tys. ha, uzyskanym w toku podziałów Koła „Knieja”. Na starcie Koło liczyło 15 członków. Przez pierwsze 2 lata Koło postawiło w obwodzie 117 budek dla kuropatw, 250 karmników dla zajęcy, 12 paśników dla saren, ponadto postawiono cztery ambony. Początki Koła były przeto niezwykle pracowite.

W 1967 roku powstała w Małkocinie pierwsza strzelnica sportowa wybudowana przez Koło Łowieckie. Po latach zaprzestano jej eksploatacji.

Od 1975 Koło uprawia poletka produkcyjne i zaporowe. Ich łączna powierzchnia wynosi ok. 7ha.

Dziś:

Obecnie Koło liczy 36 członków, w tym jednego z założycieli, Kol. Antoniego Strakszysa, wciąż czynnego łowiecko. Gospodarujemy na dwóch obwodach polnych, o łącznej powierzchni przeszło 12 tys. ha, są to łowiska obfitujące przede wszystkim w czarnego zwierza.

Koło Łowieckie „Daniel” gospodaruje na dwóch obwodach 192 oraz 221. Obwód 192 o powierzchni 7213 ha charakteryzujący się różnorodną mozaiką terenową, poprzecinany mnóstwem kompleksów leśnych. Tereny leśne zamieszkuje jeleń szlachetny oraz stale rosnąca liczba sarny leśnej. Obwód znajduje się na terenie dorzecza rzeki Iny, która przepływa jego środkiem. Dostęp do rzeki zapewnia bytowanie dużej ilości różnorodnego ptactwa znajdującego żer.

Obwód nr 221 o powierzchni 5192ha, który zyskuje swój urok dzięki przebiegającej północnej granicy przez jezioro Miedwie, które jest jego perełką. Oprócz bezpośredniego dostępu do jeziora, które obfituje w dużą ilość gęsi, obwód dostarcza również niezapomnianych wrażeń gdyż znajduje się na terenie byłego lotniska radzieckiego. Niniejsze tereny sprawiają, iż kontakt z przyrodą jest tu szczególnie wyjątkowy. Panująca dzicz oraz duża ilość różnego rodzaju zakrzewień, miejsc niedostępnych dla nikogo kryje w sobie rekordowe kozły oraz medalowe dziki, z których niniejszy obwód słynie. Obwód zamieszkuje również rosnąca z roku na rok populacja bażanta oraz kuropatwy.

W posiadaniu Koła znajduje się strzelnica myśliwska „Jancykówka” usytuowana na działce niedaleko wsi Grabowo, w powiecie stargardzkim – ok. 8 km od miasta Stargardu Szczecińskiego. Dzięki wybudowaniu profesjonalnego stołu do przestrzeliwania broni kulowej odbywają się rokrocznie obowiązkowe przestrzeliwania broni, z których to coraz częściej korzystają myśliwi z innych kół łowieckich. Dodatkowo należy wspomnieć, iż na strzelnicy znajdują się urządzenia pozwalające na konkurencje sześcioboju myśliwskiego. Każdego roku organizujemy zawody strzeleckie, które cieszą się coraz większym powodzeniem. Podczas gdy myśliwy zajęty jest strzelaniem, jego rodzina może usiąść przy ognisku częstując się kiełbaską z ogniska oraz usiąść pod zadaszeniem.

Edukacja przyrodniczo - łowiecka rozwija się bardzo prężnie, szczególnie w Gimnazjum nr 5 w Stargardzie Szcz., SP w Małkocinie, a także w Szkole Specjalnej Troski w Stargardzie Szcz. Obchody 40 - tej rocznicy powstania Koła: Dnia 28 października 2006 r. w kościele w Koszewku odbyła się uroczysta Msza Hubertowska z okazji 40 - lecia Koła. W trak-cie Mszy, przy akompaniamencie rogów myśliwskich, dokonano poświęcenia sztandaru Koła przez ks. Biskupa Jana Gałeckiego i czterech księży proboszczów z okolicznych parafii. Po tym akcie nastąpiło przekazanie sztandaru przez rodziców chrzestnych (Państwo Bogusława Strakszys i Franciszek Błaszak) prezesowi ORŁ, który wręczył sztandar władzom Koła. Fundatorami sztandaru są członkowie Koła "Daniel" w Stargardzie Szczecińskim. Druga część Jubileuszu miała miejsce po Mszy Św. w Dworku Hetmańskim w Koszewku. Dokonano uhonorowania specjalnymi pamiątkami założyciela Koła a także wręczono odznaczenia łowieckie następującym kolegom: Antoni Strakszys, Bohdan Rataj, Lesław Kinarz, Andrzej Pułaski, Antoni Strakszys (syn), Franciszek Błaszak. Po dekoracji odznaczeniami głos zabrali zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Prezes ORŁ w Szczecinie, Łowczy Okręgowy, Starosta Powiatu Stargardzkiego, wójtowie gmin Stargard i Warnice, nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska i sympatycy koła. Pośród ciepłych słów uznania i gratulacji wręczono jubileuszowe pamiątki.

Członkowie KŁ Daniel na uroczystości obchodów 40-lecia założenia koła łowieckiego.

Licznik odwiedzin: 4366 Copyright © 2011 gogler.pl