Kontakt Polityka plików cookies

Literatura Myśliwska


Obraz Wasilija Pierowa pt. "Myśliwi odpoczywają"

W tym miejscu znajdziecie Państwo kilka tytułów dawnej literatury łowieckiej. Niniejsza literatura ma za zadanie przybliżyć tematykę łowiecką, przedstawić jak dawniej wyglądało łowiectwo, jakimi zasadami kierowali się myśliwi, na jaką zwierzynę polowali oraz jakimi wówczas problemami się borykali.

W związku z tym, iż Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego, która łączy w sobie harmonijnie ochronę przyrody ojczystej i wykonywanie polowania, walor kulturalno-oświatowy i rekreacyjny, wartości wychowawcze i gospodarcze edukacja młodych myśliwych jest szczególnie ważnym elementem w wychowaniu przyszłych etycznych pokoleń myśliwych. Na kartach historii Polski łowiectwo zawsze znajdywało znaczące miesce wnosząc duży wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać, przestrzegając w swej działalności nie tylko przepisów prawa, regulaminów i statutów, lecz również norm etycznych oraz zwyczajów.

W pogoni za dniem codziennym postarajmy się trochę zwolnić i powrócić do literatury, z której wydobyć można przekaz wartości kulturowych i cywilizacyjnych odziedziczony po przodkach, w tym tre­ści historycznych, poglądów, zachowań i reguł współżycia. Wartości te, jako niezmiernie istotne w życiu danych społeczno­ści, poprzez kultywowanie i wzbogacanie zachowywane są dla przyszłości i przekazywane następnym pokoleniom, jako trwałe dziedzictwo kulturowe.

Ignacy Bobiatyński Nauka łowiectwa 1823 tom I

Ignacy Bobiatynski Nauka łowiectwa 1825 tom II

Lucjan Siemieński Przewodnik myśliwca 1848

Sylwetki myśliwskie Łowiec 1887

J. Łoziński Dzik 1878

Wiktor Kozłowski Pierwsze początki terminologii myśliwskiej 1822

Jan Szyttler Poradnik dla myśliwych 1839

Wincenty Pol Rok myśliwca 1870

Kazimierz hr. Wodzicki PAN MICHAŁ Wspomnienie myśliwskie 1888

W. Janta Połczyński Estetyka łowiectwa 1923

Licznik odwiedzin: 1635 Copyright © 2011 gogler.pl